Om Pingh

Pingh Management AB

Uppdaterad 19 februari 2017

Vi kan alla behöva hjälp ibland när vi inte mår så bra eller när vi är stressade för att vi har för mycket runt omkring oss.

Jag vägleder i den personliga situationen och i att få struktur på arbetet, med förhoppningen att du slipper bli utmattad. Eller dig som varit utmattad att ta dig tillbaka till livet och arbetet.

 

Jag hjälper också småföretagare att planera sin verksamhet - både långsiktigt och detaljerat för varje dag. Då är det workshops i grupp eller personligt stöd för enskilda företagare.

 

Jag arbetar även med dokumentation och information av olika slag och då språkgranskar, korrekturläser och strukturerar jag efter önskemål. Det kan vara styrande dokument som processhandböcker, policyer, riktlinjer, utbildningsmaterial, manualer och även formulär och mallar. Jag kan också hjälpa till med verktyg för att förenkla dokumentationsprocessen - exempelvis mallar, formulär och checklistor - vilket också gör dokumentationsprocessen hållbar.

Presentation

Jag har en väldigt bred bakgrund där jag arbetat med struktur, pedagogik, utbildning och lärande samt teknik på olika sätt.

 

Jag är van att se och förstå de olika intressenternas krav och behov. Jag är oerhört strukturerad och noggrann, arbetar helst självständigt och tycker samtidigt väldigt mycket om att samarbeta med andra. Eftersom jag har arbetat mycket med utredningar har jag också en väldigt god förmåga att analysera, se helheten och sammanfatta problem och möjlgheter.

 

Min bakgrund och mina erfarenheter är

 

 • pedagog
 • lärare
 • chefssekreterare
 • IT-samordnare
 • gruppledare
 • nätverkstekniker/administratör
 • projektledare
 • testare
 • kravhanterare
 • modellering av verksamhetsprocesser och rutiner
 • dokumentation av processer, rutiner och rapporter av olika slag
 • ny- och vidareutveckling av olika system och applikationer.

 

Mina tidigare uppdrag:

 

Vägledning för din personliga situation

•Planering för din arbetssituation

•Vägledning för digt personligen

 

Dokumentation och struktur

•Rapporter

•Protokoll

•Användarmanualer

•Projektmodeller

•Intranät

•Mallar

•Språkgranskning av ledningssystem

 

Projektledare för projekt gällande

•Faktureringsprocesser

•Kompetenssäkring

•Kvalitetssäkring

•Systemutveckling

•Infrastruktur

•Organisation/rutiner för befintlig och ny verksamhet

 

Kartläggningar/utredningar/förstudier

•Systemutveckling

•Systemanpassning/integrering

•Verksamheters krav gällande faktureringsprocesser

•Infrastruktur, problem/utveckling

•Kompetenssäkring

•IT-standardiseringar

 

Testdesign och testfall

•Webbapplikationer

•Andra system