Dokumentation

Du får hjälp med språkgranskning och korrekturläsning av din information och dokumentation utifrån dina önskemål. Det kan vara styrande dokument som processhandböcker, policyer, riktlinjer, utbildningsmaterial och manualer.

Jag kan också hjälpa dig med verktyg för att förenkla dokumentationsprocessen – exempelvis mallar, formulär, checklistor – vilket också gör dokumentationsprocessen hållbar. Det förenklar även användandet av dokumenten.

Pingh Management hjälper dig med språkgransning av dokument samt mallhantering m.m.

Pingh Management AB - Telefon: +46 735 70 67 25
E-mail: inger@pingh.se - Postadress: Körsbärsvägen 4A, 146 48 Tullinge
Organisationsnummer: 556735-5432