Föreläsningar

Föreläsning om stress och utmattning

Jag ger föreläsningar om stress och utmattning. Om hur det är att vara utmattad och om hur man kan förebygga och hantera sin stress i vardagen både privat och i arbetet. 

Föreläsningarna anpassas efter målgrupp och önskemål. 

Föreläsningen kan kombineras med en workshop eller start av en samtalsgrupp.

Stresskollapser är den vanligaste anledningen till långtidssjukskrivningar idag. Över 50% av 80-talisterna har haft stressrelaterade problem innan de blir 30 år.

Pingh Management AB - Telefon: +46 735 70 67 25
E-mail: inger@pingh.se - Postadress: Körsbärsvägen 4A, 146 48 Tullinge
Organisationsnummer: 556735-5432