Hur var det nu jag hade tänkt?
Planering i grupp fördjupning

Det här är planering i grupp för småföretagare där vi fortsätter med din planering och ser till att du verkligen prioriterar rätt och får med alla detaljer som behövs för att det du vill ska ske verkligen händer.

Pingh Management AB - Telefon: +46 735 70 67 25
E-mail: inger@pingh.se - Postadress: Körsbärsvägen 4A, 146 48 Tullinge
Organisationsnummer: 556735-5432