Jag har så många lappar!
Grundläggande planering i grupp

Det här är planering i grupp för småföretagare där du lär dig varför du planerar och får tips och mallar. Du får hjälp att överblicka din situation och får en förståelse för hur du ska komma vidare. Du kommer igång med din planering och får hjälp med hur du ska få planeringen att fungera så att du går från din situation med kom-i-håg-lappar till att istället faktiskt få något gjort varje dag.

Gruppen inspireras och lär av varandra.

 

Pingh Management AB - Telefon: +46 735 70 67 25
E-mail: inger@pingh.se - Postadress: Körsbärsvägen 4A, 146 48 Tullinge
Organisationsnummer: 556735-5432