Nätverk

Pingh Management AB

Uppdaterad 19 februari 2017

Jag är medlem i ett antal grupper för nätverkande, nya kontakter, inspiration och utveckling.

 

Q80 - nätverk för kvinnlig samverkam med sin främsta uppgift att stimulera, inspirera, stötta och uppmuntra kvinnor till utveckling både i jobb och privatliv. Q80 arrangerar medlemsträffar med inspirerande föreläsare.

Qoola Qvinnor - riktar sig framförallt till kvinnliga företagare. Erbjuder aktiviteter runt om i landet. Har bland annat inspirationsföreläsningar, affärsmässor, företagsträffar och arrangerar även konferensresor för medlemmarna.

Rätta Affärssällskapet (RAS) - nätver för dig som vill skapa nya affärskontakter genom ett aktivt nätverkande.

Emma - företagsamma kvinnor på Södertörn - nätverk för kvinnliga företagare.

Sfk - Svenska förbundet för kvalitet. En ideell organisation som erbjuder medlemmarna att ingå i ett nätverk bestående av personer som arbetar inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling - ett brett område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.