Om Pingh

Mitt VARFÖR

VARFÖR gör jag det jag gör?

Jag rekommenderar inte någon att bli utmattad. Men däremot att ha varit det. 

Brukar jag säga. 

För det är verkligen ett riktigt helvete att gå igenom! Men ojojoj! vad man lär sig både om sig själv, kroppen, hälsa, livet och glädje! Och om interagerande och kommunikation och samskapande med andra människor! 

Och det är helt underbart! Livet blir aldrig igen som det varit. Det blir så mycket bättre! 

Det tycker jag. Jag är Inger Holegård och jag har varit utmattad. Rejält utmattad! Från den 6 maj 2013 var jag sjukskriven på heltid och var en icke fungerande människa. Jag fick inte någon hjälp mer än sjukskrivning av sjukvården och den medicin jag fick gjorde mig bara sämre. Då fick jag som tur var hjälp av min dotter att kontakta den komplementära vården. Med olika näringsterapeuter, bioresonansterapeuter, naturläkare med flera så blev jag sakta bättre och bättre. På våren 2014 tog jag kontakt med en tidigare kund, SOS Alarm, för att jag hoppades kunna arbetsträna där. De tog utan tvekan emot mig och den 16 juni 2014 började jag arbetsträna två timmar varannan dag. Efter tre månader kunde jag börja öka på arbetstiden successivt och när jag kommit upp i fyra  timmar fyra dagar i veckan med onsdagen som vilodag så fick jag börja jobba istället för arbetsträna. Ytterligare ett år senare, när jag kommit upp i 75% arbetstid så friskskrev jag mig. Den 30 september 2015 friskskrev jag mig! Jag mådde då så pass bra att jag ville se mig själv som frisk.

LYCKA!

Och då insåg jag att jag inte alls ville fortsätta som projektledare som var mitt yrke innan jag blev sjuk, utan att jag ville hjälpa människor att slippa bli utmattade. Under tiden som jag först arbetstränade och sen övergick till arbete på SOS Alarm så hade jag kunnat använda mina dokumentationskunskaper. I dag handlar mitt liv och mitt arbete om allt runt stress och utmattning, på olika sätt. Jag har fortsatt med dokumentation och språkgranskning. Och lagt till att utifrån mina projektledarkunskaper hjälpa människor att planera för att slippa vara stressade och för att inte arbeta i onödan utan istället göra det som verkligen ger resultat. Utöver det har jag också också kommit att arbeta med enskilda vägledningar. Jag föreläser också om stress och utmattning.

Mitt Pingh

Jag har drivit Pingh Management AB sedan 2006.

När jag startade arbetade jag som projektledare och samordnare. Sedan dess har jag både arbetat och utbildat mig i kravhantering, test, kommunikation mellan människor, gestaltterapi, samskapande, coachning och kreativt skrivande. Jag har nästan hela mitt arbetsliv varit konsult.

Jag är också sömmerska och skriver noveller och målar. Jag har verkligen en bred bakgrund där jag från början arbetade med barn och ungdomar både inom fritid- och skolverksamhet. Efter att jag arbetat som lärare i tio år utbildade jag mig till sekreterare och därefter till pc-tekniker, nätverksadministratör, IT-samordnare och jag har arbetat både som utbildare och gruppchef.

Min bakgrund och mina erfarenheter är

 • pedagog
 • lärare
 • chefssekreterare
 • IT-samordnare
 • gruppledare
 • nätverkstekniker/administratör
 • projektledare
 • testare
 • kravhanterare
 • modellering av verksamhetsprocesser och rutiner
 • dokumentation av processer, rutiner och rapporter av olika slag
 • ny- och vidareutveckling av olika system och applikationer.

Jag har haft uppdrag som handlat om:

Dokumentation och struktur

 • Rapporter
 • Protokoll
 • Användarmanualer
 • Projektmodeller
 • Intranät
 • Mallar
 • Språkgranskning av ledningssystem

Projektledare för projekt gällande 

 • Faktureringsprocesser
 • Kompetenssäkring
 • Kvalitetssäkring
 • Systemutveckling
 • Infrastruktur
 • Organisation/rutiner för befintlig och ny verksamhet

 

Pingh Management AB - Telefon: +46 735 70 67 25
E-mail: inger@pingh.se - Postadress: Körsbärsvägen 4A, 146 48 Tullinge
Organisationsnummer: 556735-5432