Tjänster

Pingh Management AB

Uppdaterad 19 februari 2017

Mina tjänster

Vägledning innan eller efter utmattning

  • Du får personligt stöd i att strukturera din vardag så att du slipper onödig stress
  • Du kan delta i en eller flera workshops för att tillsammans med andra planera både långsiktigt och för varje dag
  • Du får individuellt stöd i din personliga situation.

Dokumentation

  • Språkgranskning gällande läsförståelse (syftning, meningsbyggnad, styckeindelning, bilder/ illustrationer) och målgruppsanpassning.
  • Korrekturläsning och kontroll av det som tekniken inte klarar när det gäller skrivregler (interna och externa),
  • Innehållsgranskning (rubriker, bilagor, hänvisningar), organisations- begrepp, befattningar med mera.
  • Överföring av dokument i nya mallar för att skapa en enhetlighet.
  • Strukturering och uppdatering av information och dokument på intranät och servrar.
  • Skapande av förutsättningar för hållbara förändringar med olika hjälpmedel, exempelvis mallar, checklistor och manualer.
  • Genomförande av inledande analys, kartläggning eller förstudie och vid avslutat uppdrag rapportering av förslag till ytterligare åtgärder.

 

 

 

Jag hjälper dig som anställd eller som småföretagare att få ordning och reda på din tillvaro, både i din arbetssituation och i din personliga situation. Under 20 år har jag arbetat som projektledare och utifrån mina erfarenheter ger jag dig tips och verktyg att verkligen göra det du har tänkt.

 

För några år sedan blev jag utbränd och tog mig snabbt och tryggt tillbaka med hjälp av bland annat gestaltterapiutbildningar och den alternativa vården. Jag fick ingen hjälp av vår vanliga sjukvård och jag vet hur svårt det kan vara att veta vad man ska göra.

 

Nu arbetar jag med att - utifrån både mina egna och andras erfarenheter - ge människor som riskerar att bli utbrända verktyg att både må bättre fysiskt och att få struktur på sin tillvaro så de kan slippa bli utmattade.

 

När det gäller dokumentation gör jag en nulägesanalys och ser vad som behöver effektiviseras och hur det kostnadseffektivas, enklast och snyggast kan göras. Ibland kan en förstudie behövas. Alternativt kan jag enbart gå igenom enstaka dokument som man vill uppdatera.

 

Jag språkgranskar, korrekturläser och strukturerar information och dokumentation efter önskemål. Det kan vara styrande dokument som processhandböcker, policyer, riktlinjer, utbildningsmaterial, manualer och även formulär och mallar.

 

Jag kan också hjälpa till med verktyg för att förenkla dokumentationsprocessen – exempelvis mallar, formulär, checklistor – vilket också gör dokumentationsprocessen hållbar. Det förenklar även användandet av dokument som avtal och formulär.

När vi ser och tar hänsyn till helheten

kan vi nå en hållbar förändring.